A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ MẦM NON TA GIA TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch số 51-KH/ĐU, ngày 21/11/2021 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021 của Đảng ủy xã Ta Gia.

         Căn cứ Thông báo số 101-TB/ĐU ngày 23 tháng 11 năm 2021, thông báo lịch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 51-KH/ĐU, ngày 21/11/2021 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021 của Đảng ủy xã Ta Gia.

Căn cứ Thông báo số 101-TB/ĐU ngày 23 tháng 11 năm 2021, thông báo lịch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý năm 2021.

 Hôm nay ngày 29/11/2021 chi bộ trường mầm non xã Ta Gia tổ chức kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý. Về dự buổi tổng kết có đồng chí Hoàng Văn Chài - UVBCH đảng ủy - kế toán xã; đồng chí Trần Thị Đào - Bí thư chi bộ cùng tòan thể đảng viên trong chi bộ về dự.

Chương trình hội nghị

Đồng chí Trần thị Đào - Bí thư chi bộ thông qua báo cáo tự kiểm điểm Ban chi ủy

Các đồng chí đảng viên thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm Ban chi ủy

Đồng chí Trần Thị Đào - Bí thư chi bộ thông qua hướng dẫn đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm.

Kiểm điểm nhận xét, đánh giá từng cán bộ đảng viên trong chi bộ và ý kiến nhận xét của đảng viên

Đồng chí Trần Thị Đào - Bí thư chi bộ Thông qua phiếu 3đ ban chi ủy chấm điểm

Đảng viên tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá xếp loại tập thể

Bỏ phiếu kín đánh giá, xếp loại đảng viên Đ/c Bí thư hướng dẫn cách bỏ phiếu

Đồng chí Hoàng Văn Chài - UVBCH Đảng ủy xã - Phát biểu chỉ đạo

Tổng hợp phiếu đánh giá xếp tập thể chi bộ và đánh giá xếp loại đảng viên.

Thông qua kết quả đánh giá xếp loại Tập thể, đảng viên

Thông qua biên bản - Kết thúc

Sau 1/2 ngày làm việc tổng kết kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021 chi bộ trường mầm non xã Ta Gia thành công tốt đẹp.

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan