Trần Thị Đào 

Sinh ngày: 03/03/1972

Chức vụ: Hiệu trưởng

Quê quán: Xã yên Mỹ - Huyện Yên Mô - Tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại Học Mầm non

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, phụ trách tổ chuyên môn MG Nhỡ, phụ trách điểm trường TT, NQ

Địa chỉ gmail: trandao372@gamil.com