TRƯỜNG MẦM NON XÃ TA GIA

Địa chỉ: Bản Củng - Xã Ta Gia - Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu

SĐT: 0332063299   Email: truongmnxatagia@gmail.com